An Ninh Trật Tự

An Ninh Trật Tự

Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự hay giấy phép an ninh trật tự là điều kiện bắt buộc khi tiến hành kinh doanh một số ngành nghề có điều kiện, tính chất nhạy cảm; và theo cơ quan nhà nước có ảnh hưởng đến an ninh trật tự của xã hội. Bài viết này chia sẻ thủ tục cấp giấy an ninh trật tự; và những kiến thức cơ bản, quan trọng về giấy an ninh trật tự này.

 1. Giấy phép an ninh trật tự là gì? Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự là gì?

Giấy phép an ninh trật tự (hay Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự) là văn bản do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp cho cơ sở sản xuất kinh doanh các ngành, nghề có điều kiện về an ninh, trật tự (có rủi ro ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội).

     2. Những ngành nghề cần xin giấy giấy chứng nhận an ninh trật tự

1. Sản xuất các loại dấu, con dấu

2. Sản xuất, kinh doanh, sửa chữa công cụ hỗ trợ, phụ kiện công cụ hỗ trợ

3. Kinh doanh pháo

4. Dịch vụ cầm đồ

5. Kinh doanh xoa bóp trừ cơ sở hỗ trợ người khuyết tật

6. Sản phẩm phát tín hiệu xe ưu tiên

7. Dịch vụ bảo vệ

8. Kinh doanh súng bắn sơn

9. Kinh doanh trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài

10. Dịch vụ đòi nợ

11. Casino

12. Dịch vụ đặt cược

13. Kinh doanh khí

14. Kinh doanh vật liệu nổ, thuốc nổ hoặc nghành nghề có sử dụng chất nổ

15. Kinh doanh dịch vụ in

16. Kinh doanh thiết bị gây nhiễu sóng thông tin di động

17. Kinh doanh phẫu thuật thẩm mỹ

18. Kinh doanh karaoke, vũ trường

19. Kinh doanh dịch vụ lưu trú trừ hoạt động cho thuê ở lâu dài

20. Kinh doanh quân trang quân dụng dùng cho lực lượng vũ trang.

   3. Điều kiện cần để xin giấy phép an ninh trật tự

 • Đã đăng ký kinh doanh;

Tham khảo bài viết về đăng ký kinh doanh tại đây:

Thủ tục thành lập doanh nghiệp

Thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá

 • Người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp phải có đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng;
 • Đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy.

   4. Điều kiện đủ để xin giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

4.1 Kinh doanh dịch vụ cầm đồ, dịch vụ đòi nợ

 • Người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự có hộ khẩu thường trú ít nhất 5 năm tại nơi kinh doanh và trong 5 năm liền kề trước không vi phạm pháp luật.

4.2 Kinh doanh dịch vụ bảo vệ

 • Phải có giấy phép kinh doanh của Doanh nghiệp; Người chịu trách nhiệm về an ninh trật tự phải có bằng cao đẳng trở lên.

4.3 Một số ngành doanh nghiệp phải thuộc Bộ Quốc Phòng mới được kinh doanh

 • Sản xuất con dấu có hình quốc huy, hình công an, quân hiệu;
 • Sản xuất súng bắn sơn, quân trang, quân phục của lực lượng vũ trang;
 • Kinh doanh thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động;
 • Kinh doanh pháo

   5. Trình tự thủ tục xin giấy phép an ninh trật tự

Bước 1: Nộp hồ sơ

- Căn cứ khoản 2 Điều 23 Nghị định 96/2016/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh chọn một trong các hình thức nộp hồ sơ sau đây:

- Nộp trực tiếp cho cơ quan Công an có thẩm quyền;

- Gửi qua cơ sở kinh doanh dịch vụ bưu chính;

- Nộp qua Cổng thông tin điện tử quản lý ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự của Bộ Công an.

Bước 2: Tiếp nhận và xử lý hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ và đủ thành phần thì tiếp nhận hồ sơ giải quyết và gửi Giấy biên nhận hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua tài khoản trên cổng dịch vụ công hoặc qua thư điện tử (nếu có) cho cơ sở kinh doanh hoặc người được cử đến liên hệ nộp hồ sơ.


- Nếu hồ sơ không hợp lệ hoặc thiếu thành phần thì không tiếp nhận hồ sơ và gửi Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc qua thư điện tử (nếu có) cho cơ sở kinh doanh hoặc người được cử đến liên hệ nộp hồ sơ.
- Nếu hồ sơ không đủ điều kiện theo thì không tiếp nhận hồ sơ, nêu rõ lý do từ chối giải quyết hồ sơ và gửi Thông báo về việc hồ sơ không đủ điều kiện trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính hoặc hoặc qua tài khoản trên cổng dịch vụ công hoặc qua thư điện tử (nếu có).

Bước 3: Nhận kết quả

Căn cứ theo ngày hẹn trên Giấy biên nhận hồ sơ, tổ chức, cá nhân đến nơi nộp hồ sơ để nhận kết quả Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự hoặc nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính sau khi đã hoàn thành nộp phí thẩm định.

 

   6. Hồ sơ xin cấp giấy phép an ninh trật tự

1. Thành phần hồ sơ

Loại hồ sơ

Nội dung chi tiết

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

Mẫu số 03 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 96/2016/NĐ-CP.

Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ, tài liệu thể hiện ngành nghề kinh doanh mà cơ sở kinh doanh đang hoạt động và muốn đăng ký ghi trong Giấy chứng nhận ANTT.

Bản sao hợp lệ các giấy tờ, tài liệu chứng minh bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy

- Văn bản nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở kinh doanh thuộc danh mục quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;

- Biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh thuộc Danh mục quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;

- Riêng một số cơ sở kinh doanh không phải nộp các loại tài liệu trên, xem tại đây.

Lưu ý:

- Tài liệu này áp dụng đối với khu vực kinh doanh và kho bảo quản hàng hoá, nguyên liệu của cơ sở kinh doanh;

- Đối với các cơ sở kinh doanh không có kho chứa nguyên liệu hoặc sản phẩm theo quy định thì phải có hợp đồng thuê kho đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng cháy và chữa cháy như trên.

Bản khai lý lịch kèm theo Phiếu lý lịch tư pháp hoặc Bản khai nhân sự của người chịu trách nhiệm về ANTT của cơ sở kinh doanh

- Đối với người Việt Nam ở trong nước: Phiếu lý lịch tư pháp; Bản khai lý lịch và phải được xác nhận trong các trường hợp sau:

+ Người đang thuộc biên chế của cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội: Phải có xác nhận của các cơ quan, tổ chức đó;

+ Các đối tượng còn lại: Có xác nhận của UBND cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú.

- Đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài mang hộ chiếu nước ngoài và người nước ngoài: Bản khai nhân sự kèm theo bản sao hợp lệ Hộ chiếu, Thẻ thường trú hoặc Thẻ tạm trú hoặc Thị thực còn thời hạn lưu trú tại Việt Nam.

2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ

    7. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự

 • Dịch vụ cầm đồ

Công an Quận, Huyện, Thị Xã, Thành Phố thuộc Tỉnh.

 • Dịch vụ bảo vệ

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Tỉnh, Thành Phố.

 • Sản xuất con dấu

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Tỉnh, Thành Phố.

   8. Thời hạn giải quyết:

- Không quá 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Trường hợp từ chối cấp thì trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan Công an phải có văn bản trả lời cơ sở kinh doanh và nêu rõ lý do.

* Phí giải quyết: 300.000 đồng (theo Thông tư 218/2016/TT-BTC)

Như vậy, thủ tục xin Giấy phép an ninh trật tự không phải bắt buộc đối với tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh. Thủ này cần cần chuẩn bị nhiều loại hồ sơ, nếu không tự thực hiện được, cá nhân, tổ chức có thể uỷ quyền cho các đơn vị có chuyên môn thực hiện.

Quý khách hàng có nhu cầu xin vui lòng liên hệ tới RDS LAW FIRM để được hỗ trợ tốt nhất!

Công ty tư vấn RDS LAW FIRM

Địa chỉ: 

Hồ Chí Minh: Số 156/1E Bùi Tư Toàn, Phường An Lạc, Quận Bình Tân

Bình Dương: Số 60 đường NA7, KDC Việt Sing, Phường Thuận Giao, Tp Thuận An

Đồng Nai: Tổ 6A, Ấp 3, Xã Lâm San, Huyện Cẩm Mỹ

Tel: 0902 785 191 Hoặc 039 419 1437

← Bài trước Bài sau →

Liên Hệ Với Chúng Tôi

Vui lòng để lại thông tin, chúng tôi sẽ gọi lại ngay
Tu Van Vien
Hotline: 0902785191
Zalo: Công ty Luật RDS LAW FIRM
Website: rdslawfirmvn.com
Phòng Cháy Chữa Cháy

Phòng Cháy Chữa Cháy

08.04.2023

Thủ tục xin giấy phép phòng cháy chữa cháyHiện nay vấn đề về phòng cháy chữa cháy đang được mọi người đặc biệt là quan tâm,...

Đăng Ký Nhãn Hiệu

Đăng Ký Nhãn Hiệu

08.04.2023

Ngày nay, các doanh nghiệp tập trung đầu tư để tạo ra nhãn hiệu gắn liền với hàng hóa, dịch vụ mà mình cung cấp. Mục đích là tạo ấn tượng tốt đối với người tiêu dùng và nâng cao...

Thú Y

Thú Y

08.04.2023

Thú cưng hay vật cưng hiện nay không còn là thuật ngữ xa lạ với cuộc sống của con người. Đời sống con người ngày càng được cải thiện và nâng cao thì cùng với đó là nhu cầu sở...

Rượu - Thuốc Lá

Rượu - Thuốc Lá

08.04.2023

Ở nước ta nhu cầu sử dụng rượu bia thuốc lá là vô cùng lớn. Đặc biệt là vào các dịp lễ tết, khi gia đình có cơ hội sum vầy thì nhu cầu này cũng tăng lên. Tuy nhiên...

Giấy phép lữ hành nội địa

Giấy phép lữ hành nội địa

08.04.2023

Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địaKể từ ngày 28/10/2021 Nghị định 94/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 168/2017/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch có...

Phòng Khám

Phòng Khám

08.04.2023

Những người hành nghề y công tác tại các bệnh viện vẫn có thể tự mở phòng khám tư nhân. Tuy nhiên, việc xin Giấy phép thành lập phòng khám tư nhân cần phải đáp ứng những điều kiện rất chặt...

Vận Tải

Vận Tải

08.04.2023

Xin giấy phép kinh doanh vận tải ô tô ở đâu? Thủ tục thế nào?Ngành nghề kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đang phổ biến do nhu...

Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Lên đầu trang